Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 504 756 366.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: lub telefonicznie: . Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Formularz reklamacyjny:

Numer Zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………. tel. ……………………………………………
Adres email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data nabycia towaru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa towaru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena detaliczna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i numer dowodu zakupu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data zauważenia niezgodności oraz określenie rodzaju niezgodności towaru z umową ………………………………….

Klient (właściwe zaznaczyć):

  1. wnosi o usunięcie wady,
  2. wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad,
  3. wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie),
  4. odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie bezpośrednio przy dostawie towarów, za pośrednictwem Platformy Alma24.pl pod adresem: [__], przesyłając ją na adres Sprzedawcy: [__], na adres email: [__] lub składając ją w jednym z Delikatesów Alma (lista Delikatesów Alma znajduje się na stronie internetowej [__]. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

……………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej protokół reklamacyjny