0

 

 Numer Zamówienia……………………….

____________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko reklamującego..........................................................................................................................................

Adres zamieszkania................................................................................................................... tel...................................

Adres email…………………………………………………………………………………………………………………………...

Data nabycia towaru...........................................................................................................................................................

Nazwa towaru........................................kod towaru.......................................................................................................

Cena detaliczna..................................................................................................................................................................

Nazwa i numer dowodu zakupu.........................................................................................................................................

Data zauważenia niezgodności oraz określenie rodzaju niezgodności towaru z umową……………….………………….

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………….......................................................................................

Klient (właściwe zaznaczyć):  

1.         wnosi o usunięcie wady, lub

2.         wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

3.         wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub       

4.         odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie bezpośrednio przy dostawie towarów, za pośrednictwem Platformy Alma24.pl pod adresem: [__], przesyłając ją na adres Sprzedawcy: [__], na adres email: [__] lub składając ją w jednym z Delikatesów Alma (lista Delikatesów Alma znajduje się na stronie internetowej [__]. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

……………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej protokół reklamacyjny

BIESZCZADZKIE smaki

Mieszkamy w Bieszczadach w malowniczej miejscowości Smolnik w gminie Komańcza. W naszym gospodarstwie pieczemy trzy rodzaje chleba na zakwasie - "Śpiewany", "Biały" i "Żytni". Na czystych łąkach bieszczadzkich zbieramy świeże rośliny, dary tej ziemi, które są surowcem do świeżych soków wyciskanych na zimno, syropów, miodków, dżemików i powideł.

Przeczytaj pełną historie

BIESZCZADZKI NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o produktach, promocjach i wydarzeniach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bogdan Ablewski Smolnik 9,
38-543 Komańcza, woj. podkarpackie

Otwarte codzeinnie od 8:00 do 18:00

+48 504 756 366

bieszczadzkiesmaki@gmail.com

@bieszczadzkie.smaki