Numer Zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 Nazwa towaruKod produktu widoczny na [__]Cena
1   
2   
3   
4   
5   

Przyczyny zwrotu, prosimy o zaznaczenie (wypełniane dobrowolnie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W przypadku chęci zwrotu środków pieniężnych na konto inne niż użyte podczas zakupów prosimy o podanie dokładnych danych:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer konta: _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

 

Dodatkowe informacje:

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny  i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: Bieszczadzkie Smaki Smolnik 9 38-543 Komańcza  z  dopiskiem: zwrot
  3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za nie zawartą.
  4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Klient proszony jest o wysłanie zwracanego towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu na adres: [__].
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

……………………………………………………………

Data i podpis Klienta